Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Spoedgeval

Reactie op artikel NRC over medische dossiers

NRC publiceerde afgelopen dinsdag 18 juli dit artikel over het kopiëren en opslaan van medische dossiers. De huisartsenpraktijken van de Stroomz gezondheidscentra maken gebruik van het softwaresysteem van Calculus, genaamd VIPLive en HIS (Huisarts Informatiesysteem).

De systemen VIPLive en HIS ondersteunen de zorg, inclusief administratieve processen.

Uw gegevens zijn veilig en zijn niet openbaar.
Met behulp van de software van Calculus worden patiëntengegevens in een versleutelde database opgeslagen. Verdeeld over verschillende datacenters in verschillende landen binnen de EER (Europese Economische Ruimte). Zowel het softwarebedrijf als het softwaresysteem van Calculus voldoen aantoonbaar aan de vereiste (beleids)maatregelen om de optimale veiligheid van data te borgen.

HIS en VIPLive?
Het softwaresysteem van Calculus (VIPLive) vult het HIS aan, omdat het HIS op een aantal punten niet voldoende is in het dagelijks gebruik en toepassingen in een huisartsenpraktijk.

  • HIS wordt gebruikt om het patiëntendossier bij te houden, afspraken in te plannen en medicatie voor te schrijven.
  • Het softwaresysteem van Calculus wordt gebruikt voor consultaties, declaraties, voor inzicht in de populatie van een huisartsenpraktijk en voor overdracht van een zorg- en behandelplan (een zogeheten verwijzing) met andere zorgverleners. Met zo’n verwijzing geven huisarts en betreffende patiënt impliciet toestemming om patiëntgegevens uit te wisselen via het softwaresysteem van Calculus.

De huisarts bepaalt bij een verwijzing zelf welke versleutelde gegevens uitgewisseld worden. De dataopslag en uitwisseling ervan via het softwaresysteem van Calculus is een veilige manier die past in de huidige tijd. Daarvoor heeft Calculus de vereiste certificeringen.

Klik hier voor antwoorden op veelgestelde vragen.